Käyttösopimus

1. Yleiskuvaus

Ostokset.fi on Apilaratas Oy:n (jäljempänä "yhtiö") hallinnoima, Internetissä toimiva kauppakeskus (jäljempänä "palvelu"). Tässä sopimuksessa osapuolet ovat yhtiö ja palvelun käyttäjä (jäljempänä "käyttäjä"). Tällä sopimuksella sovitaan palvelun käyttöehdoista.

Palvelun Internet-sivujen käyttö on sallittua vain mikäli käyttäjä hyväksyy tämän käyttösopimuksen. Tämä sopimus ei ole kauppiassopimus.

2. Hinnat

Palvelu on käyttäjälle maksuton.

3. Immateriaalioikeudet

Internet-sivuilla olevan aineiston (tekstit, kuvat, grafiikka, ohjelmisto) tekijänoikeuden haltijoita ovat yhdessä tai erikseen 1) yhtiö, 2) palvelussa mukana olevat verkkokaupat, 3) verkkokauppojen edustamien tuotteiden valmistajat ja 4) muut kolmannet osapuolet. Internet-sivuilla olevan aineiston kopiointi, julkaiseminen, edelleenjakelu tai tallettaminen ilman yhtiön antamaa nimenomaista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista yksityistä käyttöä varten.

4. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjän tulee käyttää palvelua Suomen lakien ja asetuksien mukaisesti. Palvelun Internet-sivulle saa linkittää Internetissä vapaasti.

5. Yhtiön oikeudet ja velvollisuudet

Yhtiö ei myy eikä välitä palvelussa esiteltyjä tuotteita lainkaan käyttäjälle. Varsinainen kaupanteko tapahtuu itsenäisten verkkokauppojen Internet-sivuilla. Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä verkkokauppojen Internet-sivuilla olevat käyttöehdot ja tilauksia koskevat toimitusehdot. Verkkokaupat vastaavat palvelussa esitettyjen tuotteiden myynnistä ja toimituksista asiakkaille täysin itsenäisesti.

Yhtiö ei vastaa millään tavalla palvelussa esitetyn aineiston (tekstit, kuvat) oikeellisuudesta eikä luonnollisestikaan kolmannen osapuolen julkaisemasta aineistosta, johon palvelun Internet-sivuilta on linkki.

Palvelun sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan. Yhtiö pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa. Yhtiö ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä tai käytön estymisestä.

7. Muuta

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.