Kauppiassopimus

Tämän sopimuksen osapuolia ovat kauppakeskus (Kauppakeskus Ostokset) ja verkkokauppa. Tällä sopimuksella sovitaan verkkokaupan tuotteiden lisäämisestä kauppakeskukseen.

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kauppakeskus on lisännyt verkkokaupan tuotteet kauppakeskukseen.

Verkkokauppa maksaa kauppakeskukselle kuukausimaksua, joka koostuu kauppiasmaksusta, tuotemäärämaksusta ja näyttömaksusta. Kuukausimaksu määräytyy jokaisen kalenterikuukauden alussa voimassa olevan hinnaston mukaan ja se laskutetaan jälkikäteen. Kauppakeskuksen on ilmoitettava hinnaston muutoksista verkkokaupalle postitse hyvissä ajoin ennen kalenterikuukauden alkua. Laskutuskausi on 3 kuukautta. Vajaita kuukausia ei laskuteta.

Verkkokaupan on hyödynnettävä kauppakeskusta liiketoiminnassaan Suomen lakien ja asetusten mukaisesti. Verkkokaupan tulee noudattaa hyvää käytöstapaa verkossa. Toimitusehtojen ja yhteystietojen on oltava verkkokaupassa selkeästi esillä.

Kauppakeskus on ainoastaan verkkokaupan tuotteiden markkinointialusta. Verkkokauppa on itse tuotteiden markkinoija ja myyjä.

Verkkokauppa vastaa siitä, että verkkokaupan tuotteiden sisältämä aineisto (esimerkiksi tekstit ja kuvat) ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, toiminimeä tai muita oikeuksia. Verkkokaupan tulee tarkistaa säännöllisesti, että kauppakeskuksessa olevat verkkokauppaa ja sen tuotteita koskevat tiedot ovat ajan tasalla.

Kauppakeskuksella on oikeus hallinnoida kauppakeskusta parhaaksi katsomallaan tavalla. Kauppakeskuksella on muun muassa oikeus rajoittaa verkkokaupan tuotteiden tai tuoteryhmien määrää palvelussa.

Kauppakeskus ei vastaa verkkokaupan ylläpidosta, maksuista, tuotteista, hinnoista, toimituksista, peruutuksista eikä asiakaspalvelusta millään tavalla. Kauppakeskus ei vastaa välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä, korvauksista, tai kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat kauppakeskuksessa mukana olemisesta tai olematta olemisesta.

Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus koska tahansa ilman irtisanomisaikaa.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja asetuksia. Erimielisyydet tulee selvittää ensisijaisesti neuvottelemalla.