Tietosuojaseloste käyttäjille

Rekisterinpitäjä:
Apilaratas Oy
Kauppakeskus Ostokset
Pellavantori 2 B 78
33100 Tampere

Keräämme kauppakeskuksen verkkosivujen käyttäjien henkilötietoja kauppakeskuksen infopisteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
- sinä itse
- yhtiömme ja sen työntekijät
- yhtiö, joka vastaa verkkosivujemme toiminnasta
- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

Säilytämme henkilötietojasi:
- sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle