Käyttöehdot

Tämän sopimuksen osapuolia ovat kauppakeskus (Kauppakeskus Ostokset) ja kauppakeskuksen verkkosivujen käyttäjä. Tällä sopimuksella sovitaan kauppakeskuksen verkkosivujen käyttöehdoista.

Kauppakeskuksen verkkosivuilla olevan aineiston (tekstit, kuvat, grafiikka, ohjelmisto) tekijänoikeuden haltijoita ovat yhdessä tai erikseen 1) kauppakeskus, 2) kauppakeskukseen liittyneet verkkokaupat, 3) verkkokauppojen edustamien tuotteiden valmistajat ja 4) muut kolmannet osapuolet. Kauppakeskuksen verkkosivuilla olevan aineiston kopiointi, julkaiseminen, edelleenjakelu tai tallettaminen ilman kauppakeskuksen antamaa nimenomaista lupaa on kiellettyä, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista yksityistä käyttöä varten.

Kauppakeskus on ainoastaan verkkokauppojen käyttämä markkinointialusta. Kauppakeskuksessa näkyvät tuotteet ja niiden hinnat tarkistetaan kerran vuorokaudessa. Kauppakeskus ei vastaa kauppakeskuksen verkkosivuilla olevan aineiston oikeellisuudesta. Varsinainen kaupanteko tapahtuu verkkokauppojen omilla verkkosivuilla näiden omilla ehdoilla. Verkkokaupat vastaavat itsenäisesti tuotteiden markkinoinnista ja myynnistä käyttäjille.

Käyttäjän on käytettävä kauppakeskuksen verkkosivuja Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.