Tietosuojaseloste verkkokauppiaille

Rekisterinpitäjä:
Kauppakeskus Ostokset
Pellavantori 2 B 78
33100 Tampere
info@ostokset.fi

Keräämme verkkokauppiaiden henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on aluksi sopimus. Myöhemmin oikeusperusteena voi olla myös laki tai oikeutettu etu. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi lisätä verkkokauppaasi palveluumme, ellet anna henkilötietojasi.

Emme tee verkkokauppiaita koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Luovutamme verkkokauppiaiden henkilötietoja epäsäännöllisesti kuljetus-, pankki-, kirjanpito- ja tietotekniikka-alalla toimiville yhteistyökumppaneillemme toimintamme mahdollistamiseksi.

Säilytämme verkkokauppiaiden henkilötietoja rekisterissämme niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi.

Verkkokauppiailla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle