Tietosuojaseloste verkkokauppiaille

Rekisterinpitäjä:
Apilaratas Oy
Kauppakeskus Ostokset
Pellavantori 2 B 78
33100 Tampere

Keräämme henkilötietoja edustamasi yhteisön ja meidän välisen asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on edellä mainitun asiakassuhteen hoitamisesta johtuva oikeutettu etu ja edellä mainitusta asiakassuhteesta johtuvat lakisääteiset velvollisuudet.

Emme tee verkkokauppiaita koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
- sinä ja työkaverisi
- yhtiömme ja sen työntekijät
- yhtiö, joka vastaa verkkosivujemme toiminnasta
- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran
- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

Säilytämme henkilötietojasi:
- sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.